Vad

Färggrann Tukan

Vi hjälper dig att synas

Cloco AB som arbetar inom hela marknadskommunikationens område har lång erfarenhet som rådgivare och producent kring marknadsstrategi, reklam och marknadsföring. Vi ligger definitivt i framkant kring webblösningar med senaste tekniken och allt som är kopplat till detta. Dock är vår största tillgång och styrka nöjda kunder!

Vi arbetar prestigelöst

Vi tror på en rak, öppen och prestigelös kommunikation med våra kunder. Det är då kreativiteten blir som störst och det är då idéerna växer fram. Det ger oss möjligheter att tillsammans skapa det som är syftet med bra marknadskommunikation – att vårda och förstärka varumärken.

Kompetens i samverkan

Cloco AB är modernt organiserade i ett samverkande nätverk med olika kompetens. En arbetsform som vi som pionjärer i landet var med om att skapa redan på 80-talet. Vi hade då fått nog av det gammalmodiga arbetssättet i den traditionella reklambyråmiljön.
En av fördelarna är att kunden endast betalar för det arbete som uppdraget kräver. Alltså inga ”över-huvudet-kostnader” som behöver finansiera faktorer utanför det konkreta uppdraget.

Vi vill vara tidigt inne

Vi kommer gärna in i ett tidigt skede eftersom vi är övertygade om att affärs- och marknadsstrategi samt i nästa steg affärsutveckling och utveckling av varumärke följs åt. Eller i alla fall borde göra det. Men naturligtvis kan vi starta från vilken nivå som helst.

Det är du som vet mest

Kunskapen kring egna produkter och egen marknad är oftast störst hos kunden själv. Vår uppgift är att förvalta denna kunskap på bästa sätt. Vi skall upptäcka det osynliga och se möjligheter samt utveckla idéer som driver kundens affärer framåt. Vår ambition är att tänka ett steg längre för att leverera mer än det förväntade.

Människan är viktigast

En av de viktigaste sakerna att komma ihåg under marknadsföringsprocessen är att det är människor som påverkar människor. Trycksaker, hemsidor, facebook, X (fd twitter), instagram etc används endast som verktyg som för fram vad vi har att säga. Dess syfte är att öppna för ett samtal där erfarenhet, attityd och beteende blir direkt avgörande för en positiv och fortsatt relation. Då kommer vi genast in på målgruppsanalys, människors beteende, argumentanpassning och presentationsteknik – en av våra specialiteter, låt oss prata mer om detta någon gång.

Rulla till toppen